Ngày đăng: 28/03/2017 Số lượt xem: 1802

An toàn thực phẩm nông sản

Một số hiểu biết về sản phẩm, hệ thống sản xuất phân phối và chính sách nhà nước.

 

Chủ biên: Phạm Hải Vũ – Đào Thế Anh

 

Chi tiết

Tin mới nhất