Ngày đăng: 22/03/2015 Số lượt xem: 461

Khuyến nông Tiền Giang với sản xuất nông nghiệp GAP

Tiền Giang với hơn 70.000 ha trồng cây ăn trái và 43.000 ha rau màu, hàng năm cung cấp cho thị trường trên 1 triệu tấn trái cây và 1 triệu tấn rau màu các loại. Trong những năm qua, để nâng cao chất lượng nông sản đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, khuyến nông Tiền Giang tập trung vào sản xuất rau quả an toàn

Trên cơ sở các mô hình sản xuất rau quả an toàn, năm 2013 và năm 2014, khuyến nông Tiền Giang đưa những mô hình này vào sản xuất chứng nhận VietGAP.

Có thể nói sản xuất rau quả đạt chứng nhận VietGAP là điều mà nông dân chưa mặn mà, dù đã có Chỉ thị của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành vào năm 2008. Khó khăn lớn nhất khi sản xuất rau quả đạt chứng nhận là nông dân phải ghi chép sổ sách. Ngoài ra, giá bán của sản phẩm rau quả được chứng nhận GAP không có sự khác biệt với sản phẩm chưa được chứng nhận.

Từ nhìn nhận trên, Trung tâm Khuyến nông Tiền Giang đã có nhiều giải pháp giúp người dân mạnh dạn sản xuất rau quả đạt chứng nhận VietGAP.  Các cán bộ kỹ thuật của Trung tâm đã  trở thành các chuyên gia tư vấn chứng nhận VietGAP. Trung tâm chọn lựa những nông dân tâm huyết từ các mô hình sản xuất rau quả an toàn để đào tạo về sản xuất theo VietGAP, từ đó xây dựng đội ngũ nòng cốt trong việc tư vấn những tổ, nhóm nông dân  sản xuất theo VietGAP. Bên cạnh đó, Trung tâm KN cũng tổ chức tập huấn cho lãnh đạo các xã và Hội như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân… để cùng phối hợp vận động, hướng dẫn nông dân tham gia sản xuất theo VietGAP. Trung tâm cũng liên hệ với các doanh nghiệp trong tỉnh và Tp. HCM nhằm giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm. Để đáp ứng nhu cầu và yêu cầu của các doanh nghiệp, đòi hỏi các tổ sản xuất phải liên kết thành tổ hợp tác hoặc hợp tác xã sản xuất. Vì vậy, người lãnh đạo của các tổ hợp tác này được lựa chọn rất kỹ, vì đây là người kết nối với các doanh nghiệp, quyết định nguồn cung phù hợp với cầu của doanh nghiệp.

Mô hình sản xuất rau đạt chứng nhận VietGAP

Với cách làm trên, năm 2014, Trung tâm Khuyến nông Tiền Giang đã hỗ trợ tư vấn  cho 39,7 ha rau và 103,32 ha quả được chứng nhận VietGAP. Trong diện tích được chứng nhận trên, có 2 hợp tác xã là hợp tác xã sản xuất rau Long Trì, Long Thuận (TX. Gò Công) và tổ hợp tác rau an toàn Tân Đông (huyện Gò Công Đông) có được hợp đồng tiêu thụ với sản lượng trên 3 tấn/ngày. Diện tích sản xuất ổi, thanh long được chứng nhận VietGAP cũng ký được những hợp đồng tiêu thụ với các doanh nghiệp ở Tp. HCM. Đặc biệt, sản phẩm thanh long được chứng nhận đã được cung cấp cho doanh nghiệp xuất khẩu sang nhiều nước. Hiện nay, nhiều nông dân trồng cây ăn quả đang có nhu cầu tư vấn đạt chứng nhận Global GAP và đây cũng là kế hoạch mà Trung tâm Khuyến nông Tiền Giang sẽ tập trung thực hiện trong năm 2015.

Sản xuất đạt chứng nhận GAP là hướng đi tất yếu để nâng cao giá trị sản phẩm  và nâng cao hiệu quả kinh tế cho người sản xuất, đồng thời đáp ứng nhu cầu của thị trường. Tuy nhiên, để có được hiệu quả như mong muốn thì cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương, và điều cơ bản nhất là phải liên kết được với đầu ra thì mới khuyến khích với người nông dân tích cực tham gia.

Nguồn khuyennongvn.gov.vn

Tin mới nhất