Ngày đăng: 24/03/2014 Số lượt xem: 1339

Kỹ thuật sản xuất rau VietGAP

- Dư lượng thuốc BVTV quá ngưỡng cho phép - Hàm lượng nitrat quá cao - Tồn dư kim loại nặng quá ngưỡng cho phép - Vi sinh vật gây hại trong rau

Chi tiết

Tin mới nhất