Ngày đăng: 22/01/2014 Số lượt xem: 2861

Kỹ thuật sản xuất cà chua an toàn theo VietGAP

- Nhóm tác giả: Trần Khắc Thi, Tô Thị Thu Hà, Ngô Thị Hạnh và Phạm Mỹ Linh - Cơ quan tác giả: Viện Nghiên cứu Rau quả - Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam (VAAS)

- Cơ quan tác giả: Viện Nghiên cứu Rau quả - Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam (VAAS)

- Nguồn gốc, xuất xứ: Tiến bộ kỹ thuật này được xây dựng từ kết quả nghiên cứu của đề tài ”Nghiên cứu chọn tạo giống và kỹ thuật sản xuất tiên tiến cho một số loại rau chủ lực phục vụ cho nội tiêu và xuất khẩu (dưa chuột, mướp đắng, dưa hấu và ớt)” thuộc chương trình ” Nghiên cứu chọn tạo giống cây trồng nông lâm nghiệp, giống vật nuôi”; dự án ” Ứng dụng kỹ thuật tiên tiến (GAP) để nâng cao chất lượng hạt giống và cây giống rau cho ngành sản xuất rau lai của Việt Nam” - CARD 025/06VIE; Quy trình kỹ thuật sản xuất cà chua an toàn 10TCN444 - 2001 và tổng kết thực tiễn sản xuất cà chua an toàn của các địa phương.

            - Phạm vi áp dụng: Tiến bộ kỹ thuật này áp dụng để sản xuất, sơ chế cà chua an toàn phù hợp với các yêu cầu của VietGAP trên phạm vi cả nước.

            - Đối tượng áp dụng: Tiến bộ kỹ thuật này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh cà chua an toàn; kiểm tra và cấp chứng nhận Viet GAP cho sản phẩm cà chua an toàn.

Chi tiết

Tin mới nhất