Ngày đăng: 08/01/2014 Số lượt xem: 1116

Tiêu chuẩn VIETGAP là gì?

Ngày 28-1-2008 tiêu chuẩn VIETGAP đã chính thức được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và đã phát huy tác dụng, nhưng để biết được cụ thể VIETGAP là gì chúng tôi xin được giới thiệu ngắn gọn như sau:

VIETGAP (là cụm từ viết tắt của: Vietnamese Good Agricultural Practices) có nghĩa là Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam dựa trên 4 tiêu chí như:

·        Tiêu chuẩn về kỹ thuật sản xuất.

·        An toàn thực phẩm gồm các biện pháp đảm bảo không có hóa chất nhiễm khuẩn hoặc ô nhiễm vật lý khi thu hoạch.

·        Môi trường làm việc mục đích nhằm ngăn chặn việc lạm dụng sức lao động của nông dân.

·        Truy tìm nguồn gốc sản phẩm. Tiêu chuẩn này cho phép xác định được những vấn đề từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. 

Cụ thể là việc quy định rõ ràng những yếu tố chính trong sản xuất nông nghiệp như:

1.     Đánh giá và lựa chọn vùng sản xuất

2.     Giống và góc ghép

3.     Quản lý đất và giá thể

4.     Phân bón và chất phụ gia

5.     Nước tưới

6.     Hóa chất (bao gồm cả thuốc bảo vệ thực vật)

7.     Thu hoạch và xử lý sau thu hoạch

8.     Quản lý và xử lý chất thải

9.     An toàn lao động

10. Ghi chép, lưu trử hồ sơ, truy nguyên nguồn gốc và thu hồi sản phẩm

11. Kiểm tra nội bộ

12. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Tin mới nhất