Ngày đăng: 02/10/2013 Số lượt xem: 586

Hội thảo "Phát triển chương trình GAP phù hợp với địa phương và hệ thống thông tin an toàn sản xuất nông nghiệp"

Tổ chức Hợp tác Thực phẩm và Nông nghiệp châu Á (AFACI) trực thuộc Tổng cục phát triển nông thôn Hàn Quốc (RDA) thành lập năm 2009, nhằm thúc đẩy tăng trưởng nông nghiệp bền vững trong khu vực châu Á,

góp phần phát triển kinh tế phù hợp trong các nước châu Á thông qua sự hợp tác công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm. Kế hoạch hoạt động chính của AFACI liên quan đến hợp tác quốc tế cho phát triển công nghệ nông nghiệp và thực phẩm bền vững để đối phó với biến đổi khí hậu, phát triển bảo tồn, ứng dụng công nghệ môi trường nông nghiệp và tài nguyên di truyền, nâng cao năng lực, chuyển giao công nghệ và xoá đói - giảm nghèo.

TS. Nguyễn Văn Bộ phát biểu chào mừng Hội thảo

Từ ngày 13 đến 17 tháng 05 năm 2013 tại Hà Nội, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) phối hợp với AFACI tổ chức Hội thảo "Phát triển chương trình GAP phù hợp với địa phương và hệ thống thông tin an toàn sản xuất nông nghiệp".GS.TS Nguyễn Văn Tuất phát biểu tại Hội thảo

Mục tiêu: Nhằm chia sẻ thông tin về nghiên cứu và tổ chức hệ thống thông tin về sản xuất nông nghiệp an toàn.

Mục đích: Nâng cao chất lượng và an toàn của các sản phẩm nông nghiệp ở các nước châu Á thông qua GAP thành lập và thiết lập hệ thống thông tin an toàn sản xuất nông nghiệp giữa các nước thành viên AFACI.

Nội dung của Hội thảo: Đánh giá hiện trạng sản xuất, tiêu thụ và quản lý sản phẩm nông nghiệp an toàn tại Việt Nam và các nước thành viên Dự án. Bên cạnh đó cũng đánh giá về nhận thức của người tiêu dùng và thị trường.

Các nước thành viên tham dự: Korea, Bangladesh, Cambodia, Indonesia, LaoPDG, Mongolia, Nepal, Philippines, Sri Lanka, Thailand, Vietnam.

Ông Cho Yang Hee trao quà lưu niệm

Tình hình thực hiện Dự án tại Việt Nam

Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS)

Do PGS.TS. Nguyễn Văn Tuất - Phó Giám đốc VAAS chủ trì cùng cộng sự ThS. Bùi Thị Huy Hợp và KSC. Nguyễn Hoàng Long thực hiện.

Dự án thực hiện trong 3 năm (2012-2015)

Việt Nam là một thành viên chính, dự án đươc thực hiện nhằm thúc đẩy chương trình GAP quốc gia để đảm bảo chất lượng và an toàn sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là rau và trái cây tươi để cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Để thực hiện mục tiêu này, trong chương trình của dự án hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và chương trình GAP tại các trang trại được đầy đủ, tập trung vào tăng cường năng lực phân tích hóa học và vi sinh vật và trao đổi thông tin an toàn thực phẩm.

Dự án được triển khai tại khu vực đồng bằng sông Hồng của Việt Nam, tập trung vào hai loại cây trồng: rau và các loại trái cây của khu vực.

Trong năm đầu tiên của dự án (tháng 5 năm 2012 - tháng 4 năm 2013), bên cạnh các hoạt động quản lý, nhóm thực hiện đã tìm hiểu luật vè an toàn thực phẩm, hệ thống chính sách quốc gia về an toàn thực phẩm và chương trình GAP quốc gia.

Đại biểu các nước chụp ảnh kỷ niệm

Các năm tiếp theo:

- Mở các lớp tập huấn quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP cho các hộ sản xuất ở các địa phương nhằm tạo ra những sản phẩm không sâu bệnh, không có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

- Thiết lập mạng lưới các hệ thống thông tin an toàn cho nông nghiệp.
- Xây dựng trang web để phổ biến kiến thức thực hành an toàn nông nghiệp, quảng cáo các địa phương và các sản phẩm được sản xuất bởi VietGAP.
- Xuất bản các ấn phẩm về quy trình và hướng dẫn về an toàn sản xuất nông nghiệp cho một hoặc hai cây trồng chính.
- Đào tạo nông dân ở những địa phương được đăng ký VietGAP thực hiện (1 - 2 địa phương)
- Chia sẻ thông tin với các cơ quan liên quan.

Tin mới nhất