Ngày đăng: 04/04/2016 Số lượt xem: 508

Hội nghị mở rộng Ban chỉ đạo áp dụng thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) trong sản xuất trồng trọt và phát triển rau an toàn

Đánh giá tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cho rằng sản xuất rau an toàn trong những năm qua đã đạt được bước tiến đáng kể cả về văn bản quản lý, chính sách, diện tích, sản lượng cũng như nhận thức của người sản xuất và người tiêu dùng.

Một số doanh nghiệp đã bước đầu đầu tư vào sản xuất, kinh doanh rau an toàn. Tuy nhiên, sản xuất rau an toàn còn những hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng và nhu cầu của xã hội, do vậy các đơn vị cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ cụ thể như:

 

               - Tập trung quy hoạch vùng sản xuất rau an toàn;


          - Rà soát lại Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP)  theo hướng đơn giản, tập trung các tiêu chí về an toàn thực phẩm, kiểm soát việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

 

- Tăng cường đào tạo, tập huấn cho cán bộ kỹ thuật tại địa phương và nông dân về quản lý dịch hại tổng hợp (IPM).

 

- Tăng cường chương trình giám sát sản xuất, sơ chế, chế biến thực phẩm an toàn trong đó có rau, công bố công khai kết quả giám sát.

 

- Phổ biến, tuyên truyền cho cán bộ địa phương, người sản xuất và người tiêu dùng biết các quy định về an toàn thực phẩm.

 

- Rà soát và xây dựng Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng trên rau trên cơ sở khuyến khích sử dụng các thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Đẩy mạnh thí điểm tổ chức dịch vụ bảo vệ thực vật tại các cơ sở sản xuất rau an toàn của địa phương.

 

- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố cần nhân rộng mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn có hiệu quả của địa phương. Tăng cường tập huấn, hướng dẫn, giám sát nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả, khuyến khích phát triển tổ dịch vụ bảo vệ thực vật. Kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm của cửa hàng kinh doanh thuốc BVTV. 

Tin mới nhất