Ngày đăng: 23/01/2016 Số lượt xem: 554

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các dự án AFACI Việt Nam năm 2015

Ngày 22/01/2016 tại Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các dự án AFACI Việt Nam năm 2015 dưới sự chủ trì của PGS.TS Trịnh Khắc Quang, Quyền Giám đốc VAAS.

 

Việt Nam là nước tham gia 12 Dự án về khoa học công nghệ nông nghiệp do Tổ chức sáng kiến hợp tác nông nghiệp và lương thực (AFACI) Hàn Quốc tài trợ:

 

- Phát triển chương trình GAP phù hợp với địa phương và hệ thống thông tin sản xuất nông nghiệp an toàn.

- Xây dựng mạng lưới công nghệ thông tin Nông nghiệp ở khu vực châu Á.

- Thiết lập hệ thống hợp tác về công nghệ dâu tằm tại Châu Á.

- Quản lý phân bón để nâng cao hiệu quả sản xuất cho cây lúa và độ phì nhiêu đất ở vùng đồi núi Miền Bắc Việt nam.

- Đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp trong canh tác và tiến trình sau thu hoạch của cây sắn.

- Xử lý thông tin khí tượng nông nghiệp phục vụ thích ứng với Biến đổi Khí hậu tại Việt Nam.

- Quản lý an Toàn tài nguyên di truyền lúa cạn ở Việt Nam.

- Phát triển kỹ thuật sản xuất lúa gạo để gia tăng sự tự cung tự cấp lương thực bền vững ở Việt Nam.

- Xây dựng mạng lưới hợp tác kỹ thuật về nông nghiệp hữu cơ bền vững giữa các nướcchâu Á.

 - Mạng lưới hợp tác về quản lý rầy kết hợp với bệnh vi khuẩn trên lúa tại Châu Á.

-  Nâng cao giá trị nguồn gen và khả năng sản xuất của giống vật nuôi.

 - Xây dựng mạng liên kết và cẩm nang cho công nghệ sau thu hoạch cho rau quả châu Á.

 

Việc đánh giá nhằm mục đích đánh giá một cách khách quan kết quả hoạt động của các Dự án và khả năng, mức độ ứng dụng cũng như tác động của dự án đối với nông nghiệp Việt Nam.

 

Sau khi phụ trách các Dự án báo cáo tình hình hoạt động và kết quả đạt được của Dự án do mình phụ trách. PGS.TS Trịnh Khắc Quang đã đưa ra kết luận đánh giá từng Dự án, những mặt mạnh, yếu và khả năng ứng dụng vào thực tế. Từ đó sẽ có những đề xuất đối với bên tài trợ AFACI, Hàn Quốc.

Sáng kiến nông nghiệp và lương thực Châu Á (AFACI) là mạng lưới được thành lập bởi Tổng cục Phát triển Nông thôn của Cộng hòa Hàn Quốc (RDA) nhằm cải thiện sản xuất lương thực, hiện thực hóa nông nghiệp bền vững và tăng cường dịch vụ khuyến nông của các nước Châu Á thông qua việc chia sẻ kiến thức và thông tin về kỹ thuật nông nghiệp.

Sáng kiến AFACI được công bố lần đầu tiên vào năm 2009 tại Seoul, Hàn Quốc với 70% kinh phí do Hàn Quốc bảo trợ và các nước thành viên đóng góp 30% kinh phí còn lại.

Tin mới nhất