Ngày đăng: 09/12/2015 Số lượt xem: 415

Diễn đàn khu vực về thực hiện thực hành nông nghiệp tốt trong nhóm nước Campuchia, Lào, Mianma, Việt nam

Tháng 11 vừa qua, tại Thái Lan đã diễn ra Diễn đàn khu vực về thực hiện thực hành nông nghiệp tốt - Good Agricultural Practices (GAP) trong nhóm nước Campuchia, Lào, Mianma và Việt Nam (CLMV). Diễn đàn được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Mekong với sự hỗ trợ từ chương trình viện trợ của chính phủ New Zealand.

 

Diễn đàn với sự tham gia của hơn 30 đại biểu là thành viên nhóm nước CLMV bao gồm các quan chức Chính phủ, các nhà khoa học, doanh nghiệp đại diện của khu vực tư nhân và các bên liên quan đang tham gia vào việc phát triển và thúc đẩy GAP tại các Quốc gia. Diễn đàn cung cấp cho các bên liên quan nền tảng để kết nối và trao đổi thông tin, đặc biệt là những kinh nghiệm trong việc thúc đẩy GAP tại các nước CLMV và những thách thức sẽ phải đối mặt. Đồng thời là cơ hội để các bên liên quan thảo luận về kế hoạch, chiến lược hành động của mỗi quốc gia trong 5 năm tiếp theo (2016-2020).

 

Khai mạc diễn đàn, bà Maria Thresa S. Medialdia, người quản lý của Cục Phát triển Nông thôn Thái Lan nhấn mạnh rằng mục địch của diễn đàn ngoài việc cung cấp sự hiểu biết tốt hơn về chương trình GAP, diễn đàn còn mong muốn hỗ trợ chính phủ các nước CLMV hiểu rõ hơn về yêu cầu kỹ thuât để thực hiện GAP ở mỗi nước.

 

Tại diễn đàn, đại biểu tham dự đã nêu ra những khó khăn thách thức chung đối với việc thực hiện GAP như: Nhận thức của các bên liên quan về thực hiện GAP còn nhiều hạn chế; Nhu cầu thị trường trong nước và khu vực còn thấp; Hợp tác công tư (PPP) trong thúc đẩy GAP còn yếu; Sự thương mại hóa chưa phát triển và chủ yếu phụ thuộc hỗ trợ của Chính phủ; Phòng thí nghiệm và thiết bị để thử nghiệm mẫu sản phẩm chưa đầy đủ…

 

Kết thúc quá trình thảo luận, nhóm đại biểu đến từ mỗi nước đưa ra Kế hoạch hành động trong 5 năm tới về thực hiện và thúc đẩy GAP, tập trung vào cải thiện hệ thống chứng nhận, phòng thí nghiệm, trang thiết bị; tăng cường thông tin tuyên truyền đến các bên liên quan, đặc biệt là đến người tiêu dùng thông qua các hình thức, phương tiện truyền thông khác nhau; tìm kiếm và thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân và các nhóm ngành khác theo quan hệ hợp tác công tư.

 

Nguồn khuyennongvn.gov.vn

Tin mới nhất