Ngày đăng: 31/08/2018 Số lượt xem: 758

Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cam an toàn theo VietGAP

Sách tham khảo trình bày Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất Cam an toàn theo VietGAP, nhằm phục vụ cho chỉ đạo sản xuất và tập huấn.

Tác giả: GS-TS Nguyễn Văn Tuất, ThS Nguyễn Hoàng Long, ThS Nguyễn Trần Hiếu, CN Lê Kim Thoa và CS.

 

Chi tiết

Tin mới nhất