Sách kỹ thuật

Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cam an toàn theo VietGAP

31.08.2018 759 views

Sách tham khảo trình bày Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất Cam an toàn theo VietGAP, nhằm phục vụ cho chỉ đạo sản xuất và tập huấn.

Chi tiết

An toàn thực phẩm nông sản

28.03.2017 1803 views

Một số hiểu biết về sản phẩm, hệ thống sản xuất phân phối và chính sách nhà nước.

Chi tiết

Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cà chua an toàn theo VietGAP

19.03.2017 1115 views

Tác giả: GS. TS Nguyễn Văn Tuất, PGS. TS Phạm Văn Chương, ThS Trịnh Đức Toàn, ThS Nguyễn Hoàng Long, ThS Hồ Ngọc Giáp, ThS Nguyễn Trần Hiếu, CN Lê Thị Liên

Chi tiết

Kỹ thuật sản xuất cây đậu rau an toàn theo VietGAP

16.11.2016 1262 views

Tác giả: GS-TS Nguyễn Văn Tuất, ThS Bùi Thị Huy Hợp, ThS Nguyễn Xuân Điệp, ThS Nguyễn Hoàng Long, CN. Lê Thị Liên.

Chi tiết

Quy trình sản xuất ổi an toàn

16.11.2016 1304 views

Tác giả: GS-TS Nguyễn Văn Tuất, ThS Bùi Thị Huy Hợp, ThS Đỗ Hồng Tuấn, ThS Đào Quang Nghị, TS Nguyễn Văn Hòa, ThS Nguyễn Hoàng Long, CN Lê Thị Liên

Chi tiết