Thời tiết
Số lượt truy cập
Add by Admin
Nông nghiệp hữu cơ: Sự lựa chọn vì tương lai
Nhằm cảnh báo người dân thận trọng hơn với các loại cây trồng biến đổi gien, Tổng thống Mỹ Barack ...
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Thông tư số 53/2012/TT-BNNPTNT 28/05/2015 Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp, thủy sản được hỗ trợ theo Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, LN và TS
Thông tin chi tiết Tải về
Thông tư số 54/2014/TT-BNNPTNT 28/05/2015 Quy định về công nhận các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt khác cho áp dụng để được hưởng chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
Thông tin chi tiết Tải về
Báo cáo GAP-2015 11/05/2015 Báo cáo cuối kỳ
Thông tin chi tiết Tải về
Quy chuẩn QCVN 01-132:2013/BNNPTNT 21/07/2014 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế.
Thông tin chi tiết Tải về
Thông tư số 59 /2012/TT-BNNPTNT; 09/11/2012 21/07/2014 Quy định về quản lý sản xuất rau, quả và chè an toàn
Thông tin chi tiết Tải về
Thông tư Số: 55/2012/TT-BNNPTNT; 31/10/2012 21/07/2014 Hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thông tin chi tiết Tải về
Quyết định số: 379/QĐ-BNN-KHCN 21/07/2014 Ban hành Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau, quả tươi an toàn
Thông tin chi tiết Tải về
Quyết định số 3073/QĐ-BNN-QLCL 18/02/2014 Phê duyệt Đề án "Xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thuỷ sản an toàn trên phạm vi toàn quốc"
Thông tin chi tiết Tải về
Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg 18/02/2014 Một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản.
Thông tin chi tiết Tải về
Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN 18/02/2014 sản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn
Thông tin chi tiết Tải về