Chuyển biến làm rau sạch

Áp dụng sản xuất theo quy trình VietGAP không quá vất vả nhưng hiệu quả vượt trội thấy rõ. Tính ra, nguồn thu bình quân của những hộ thuộc Tổ hợp tác đạt trên dưới 60 triệu đồng/năm, cao hơn nhiều so với mức thu nhập chung toàn xã…

Chi tiết

Phong tục, tập quán

Trang phục

21.01.2014 3035 views

Trang phục là một trong ba yêu cầu của đời sống vật chất (ăn, ở, mặc). Ðó là sản phẩm văn hoá sớm nhất của xã hội loài người. Trang phục cũng được thay đổi theo quá trình phát triển của lịch sử. Hai nét nổi bật trong trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam là áo dài và nón lá.

Chi tiết

Những ngày lễ hội

Nguồn gốc, ý nghĩa và những phong tục Tết cổ truyền ở Việt Nam

23.01.2017 1336 views

Hằng năm, Tết cổ truyền là lễ hội truyền thống lớn nhất ở Việt Nam. Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới có ý nghĩa vô cùng thiêng liêng với mỗi gia đình nói riêng và cả cộng đồng dân tộc Việt Nam ở khắp mọi nơi.

Chi tiết

Khác

Phòng trị bệnh cá nước ngọt

28.03.2017 1238 views

Trong hai ngày 23 và 24/3, tại Thái Nguyên, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giải pháp phòng trị bệnh cho cá nước ngọt”.

Chi tiết

Tin trong nước

Chuyển biến làm rau sạch

20.03.2019 649 views

Áp dụng sản xuất theo quy trình VietGAP không quá vất vả nhưng hiệu quả vượt trội thấy rõ. Tính ra, nguồn thu bình quân của những hộ thuộc Tổ hợp tác đạt trên dưới 60 triệu đồng/năm, cao hơn nhiều so với mức thu nhập chung toàn xã…

Chi tiết

Các Website về nông nghiệp an toàn

Trung tâm khuyến nông quốc gia

24.01.2014 2729 views

Website của Trung tâm khuyến nông quốc gia

Chi tiết

Số lượt truy cập

LịchVăn bản


Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Quyết định 20/2016/QĐ-UBND 26/04/2016 Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Long An Thông tin chi tiết Tải xuống
Thông tư số 53/2012/TT-BNNPTNT 28/05/2015 Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp, thủy sản được hỗ trợ theo Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 9/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, LN và TS Thông tin chi tiết Tải xuống
Thông tư số 54/2014/TT-BNNPTNT 28/05/2015 Quy định về công nhận các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt khác cho áp dụng để được hưởng chính sách hỗ trợ trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản Thông tin chi tiết Tải xuống
Quyết định số 21 /2015/QĐ-UBND 14/05/2015 Ban hành Quy định chính sách khuyến khích áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Thông tin chi tiết Tải xuống
Báo cáo GAP-2015 11/05/2015 Báo cáo cuối kỳ Thông tin chi tiết Tải xuống
Quy chuẩn QCVN 01-132:2013/BNNPTNT 21/07/2014 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với rau, quả, chè búp tươi đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, sơ chế. Thông tin chi tiết Tải xuống
Thông tư số 59 /2012/TT-BNNPTNT; 09/11/2012 21/07/2014 Quy định về quản lý sản xuất rau, quả và chè an toàn Thông tin chi tiết Tải xuống
Thông tư Số: 55/2012/TT-BNNPTNT; 31/10/2012 21/07/2014 Hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thông tin chi tiết Tải xuống
Quyết định số: 379/QĐ-BNN-KHCN 21/07/2014 Ban hành Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau, quả tươi an toàn Thông tin chi tiết Tải xuống
Quyết định số 3073/QĐ-BNN-QLCL 18/02/2014 Phê duyệt Đề án "Xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thuỷ sản an toàn trên phạm vi toàn quốc" Thông tin chi tiết Tải xuống